Er is nieuws over Heerlijkheid Linde: kijk snel op onze nieuwspagina

Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief voor het Linderveld

Het Linderveld is onderdeel van een waardevol buitengebied. Wij, onderstaande partijen, willen het Linderveld behouden en omvormen tot een nieuwe Heerlijkheid: een aantrekkelijk landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies op ontspannen wijze samengaan. Geen versnippering meer! Na jaren van onzekerheid verdient het Linderveld een duurzame toekomst. Zo kunnen inwoners van stad en land prettig blijven wonen, werken en recreëren.
Heerlijkheid Linde, Kind en kalf

De gemeente Deventer verkoopt de resterende gronden in het gebied. Op dit moment verkennen we samen met de gemeente de mogelijkheid ons plan hier te realiseren. Dit doen we met respect voor het verleden, aandacht voor het heden en oog voor de toekomst.