11 NOVEMBER 2019: PRIJSVRAAG ‘Denk jij mee met Sanne & Christian?’

Wellicht heb je in het lokale nieuws al één en ander vernomen over de prijsvraag waaraan je kan deelnemen. Op deze website vind je onder de kop ‘Prijsvraag’, alle informatie over de prijsvraag en het deelnemersformulier. Omdat Heerlijkheid Linde nog geen voldongen feit is en we nog in de onderzoekende fase zitten, is juist nu je input heel waardevol voor ons om mee te kunnen nemen. Ga hier naar de prijsvraag-pagina.

Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief voor het Linderveld

Het Linderveld is onderdeel van een waardevol buitengebied. Wij, onderstaande partijen, willen het Linderveld behouden en omvormen tot een nieuwe Heerlijkheid: een aantrekkelijk landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies op ontspannen wijze samengaan. Geen versnippering meer! Na jaren van onzekerheid verdient het Linderveld een duurzame toekomst. Zo kunnen inwoners van stad en land prettig blijven wonen, werken en recreëren.
Heerlijkheid Linde, Kind en kalf

De gemeente Deventer verkoopt de resterende gronden in het gebied. Op dit moment verkennen we samen met de gemeente de mogelijkheid ons plan hier te realiseren. Dit doen we met respect voor het verleden, aandacht voor het heden en oog voor de toekomst.