31 JANUARI 2020: KOETOPIA

Parallel aan de ontwikkelingen loopt een verkenning onder de naam ‘Koetopia”. Reframing Studio voert in opdracht van Courage een verkenning uit om de contouren van het gebied te schetsen. Hoe moet een eventueel nieuw bedrijf eruit zien, wat is er mogelijk en dan vooral in samenhang met het publiek. De eerste stap bestond uit een onderzoek naar de toekomstige behoeften van de omliggende wijk, de toekomstige markt. Meer informatie hierover lees je via: Courage – Koetopia

15 JANUARI 2020: PRIJSVRAAG, update inzendingen

Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief komt steeds een stapje dichterbij.  Het nieuwe jaar is alweer in volle gang en de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling Linderveld staan dan ook zeker niet stil. Mooi hierbij is de input die we hebben ontvangen vanuit de prijsvraag. De diverse ideeën die vanuit het publiek zijn ingediend geven ons inspiratie en inzicht in de wensen vanuit de omgeving. Duidelijk is dat Heerlijkheid Linde voor veel mensen een toevoeging is op de positieve beleving van hun omgeving. Linderveld is de kans om boer burger, natuur en stad met elkaar te verengingen, zo bleek ook uit de inzendingen. Sanne en Christian gaan met een aantal inzenders in gesprek en nemen de input mee in de verdere ontwikkeling. Iedereen die ingestuurd heeft, hartelijk dank voor de bijdrage. Uiteraard heeft de inzending met het grootste potentieel het heerlijke streekpakket ondertussen ontvangen.

11 NOVEMBER 2019: PRIJSVRAAG ‘Denk jij mee met Sanne & Christian?’

Wellicht heb je in het lokale nieuws al één en ander vernomen over de prijsvraag waaraan je kan deelnemen. Op deze website vind je onder de kop ‘Prijsvraag’, alle informatie over de prijsvraag en het deelnemersformulier. Omdat Heerlijkheid Linde nog geen voldongen feit is en we nog in de onderzoekende fase zitten, is juist nu je input heel waardevol voor ons om mee te kunnen nemen. Ga hier naar de prijsvraag-pagina.

Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief voor het Linderveld

Het Linderveld is onderdeel van een waardevol buitengebied. Wij, onderstaande partijen, willen het Linderveld behouden en omvormen tot een nieuwe Heerlijkheid: een aantrekkelijk landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies op ontspannen wijze samengaan. Geen versnippering meer! Na jaren van onzekerheid verdient het Linderveld een duurzame toekomst. Zo kunnen inwoners van stad en land prettig blijven wonen, werken en recreëren.
Heerlijkheid Linde, Kind en kalf

De gemeente Deventer verkoopt de resterende gronden in het gebied. Op dit moment verkennen we samen met de gemeente de mogelijkheid ons plan hier te realiseren. Dit doen we met respect voor het verleden, aandacht voor het heden en oog voor de toekomst.