Heerlijkheid Linde

Deventer Noord Oost (DNO) ook wel Linderveld genoemd is onderdeel van een waardevol buitengebied in Deventer. Wij, onderstaande partijen, hebben in 2016 de handschoen opgepakt om Linderveld te behouden en om te vormen tot een nieuwe Heerlijkheid: een aantrekkelijk landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies op ontspannen wijze samen gaan. Zonder versnippering. Het Linderveld verdient na jaren van onzekerheid een duurzame toekomst waar mens en dier prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

IJssellandschap is initiatiefnemer van Heerlijkheid Linde. De stichting investeert energie, tijd en geld in het gebied om hier voor de lange termijn hoge natuurwaarden te kunnen bieden gecombineerd met een plek voor een uniek agrarisch concept. Samen met de familie Klein Koerkamp, die als toekomstige agrarische gebiedsbeheerders het concept handen en voeten geven, en lokale organisaties wordt er een duurzaam biodivers landbouw- en natuurgebied geboden aan alle inwoners en bezoekers van de gemeente Deventer. Heerlijkheid Linde als dé nieuwe natuurrijke agrarische huiskamer van Deventer.

Voor een indruk van het plan, kunt u hier het bidbook en inspiratieboek Heerlijkheid Linde lezen. 

Zie historie voor de loop der zaken.