Er is nieuws over Heerlijkheid Linde: kijk snel op onze nieuwspagina

Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief voor het Linderveld

Het Linderveld is onderdeel van een waardevol buitengebied. Wij, onderstaande partijen, willen het Linderveld behouden en omvormen tot een nieuwe Heerlijkheid: een aantrekkelijk landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies op ontspannen wijze samengaan.
Na jaren van onzekerheid verdient het Linderveld een duurzame toekomst. Zo kunnen inwoners van stad en land prettig blijven wonen, werken en recreëren.
Heerlijkheid Linde, Kind en kalfDe gemeente Deventer verkoopt haar gronden in het gebied in 25 kavels. Uiterlijk 1 juni 2017 moesten biedingen binnen zijn. IJssellandschap heeft een bieding uitgebracht op basis van een samenhangende visie voor het gehele gebied. Geen versnippering meer!

Als het lukt de gronden te verwerven gaan we samen met ondernemers en bewoners het plan verder uitwerken. Dit doen we met respect voor het verleden, aandacht voor het heden en oog voor de toekomst. In oktober hopen wij te horen of de gemeente ons de gronden gunt.