Heerlijkheid Linde wordt gevormd door de samenwerking tussen stichting IJssellandschap en de agrarische onderneming Heerlijkheid Linde. Christian en Sanne Klein Koerkamp zijn de ondernemers.

Heerlijkheid Linde komt niet tot stand zonder partnerschap. Partnerschap van onder andere ook LTO Salland, NME centrum De Ulebelt, Stichting Sallands Erfgoed, Platform Schalkhaar en Plaatselijk Belang Lettele die in het proces richting het ontstaan van de Heerlijkheid hebben meegedacht om dit te laten ontwikkelen tot een natuurrijk landschap waar boer, natuur en samenleving elkaar ontmoeten en versterken.

Het gezamenlijke denkproces Koetopia dat dankzij Courage, innovatie in de melkveehouderij, tot stand is gebracht,  heeft ons een duidelijker beeld van het bedrijf van de toekomst en haar afnemers gebracht.