11 april 2018: nieuwe kans voor Heerlijkheid Linde 

Er gloort weer hoop voor Heerlijkheid Linde. De gemeente Deventer en Heerlijkheid Linde gaan samen verkennen wat de mogelijkheden zijn om op de nog resterende kavels in het Linderveld (ca. 60 ha.) het plan voor de nieuwe Heerlijkheid te ontwikkelen. Hiermee geeft het college invulling aan de nieuwe procedure om tot verkoop van de resterende gronden in Deventer noordoost te komen. Bij ons als initiatiefnemers is het enthousiasme nog onverminderd aanwezig. Wel zullen we de komende maanden moeten onderzoeken of en hoe we ons plan binnen de nieuwe situatie kunnen realiseren. De verkenning zal tot de zomer lopen. Hieronder de link naar de raadsmededeling van het college.

2018-02-22 296 Raadsmededeling proces verkoop gronden Deventer NO 2018

In maart en april 2018 hebben er weer artikelen in de Stentor gestaan. Op de pagina In de media kunt u deze artikelen inzien.

 

25 oktober 2017: slecht nieuws voor Heerlijkheid Linde

Het heeft even geduurd, maar er is duidelijkheid gekomen over de verkoop van de gronden. Helaas is het slecht nieuws voor ons. Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober is unaniem ingestemd met de motie: de huidige procedure van Deventer NO af te maken conform scenario 4 en tegelijkertijd een nieuwe procedure voor te bereiden voor de verkoop van de resterende gronden en hiertoe in afstemming met de raad heldere criteria op te stellen. Omdat de biedingen en scenario’s geheim waren was het een lastig te volgen discussie, maar inmiddels is ons helder geworden dat scenario 4 de verkoop van 15 ha losse kavels aan de hoogste bieders is. Helaas kiest de gemeente dus voor korte termijn winst en weegt maatschappelijke meerwaarde op langere termijn niet mee. Wij betreuren dit besluit van de gemeente. Niet alleen voor de jonge, enthousiaste ondernemers die hier hun toekomstdroom wilden realiseren, maar ook voor het gebied dat nu in onzekerheid blijft over de percelen die nu niet verkocht worden. Door de verkoop van losse kavels blijft de versnippering van het gebied in stand.

Het maken van een samenhangend plan samen met heel veel partijen heeft in de procedure niet voor, maar tegen ons gewerkt, evenals het onderzoeken van het draagvlak voor ons plan bij de inwoners van Deventer. De gemeente heeft een prachtig en gedragen plan op een presenteerblaadje aangeboden gekregen samen met een goed bod op alle gronden, maar sluit haar ogen hiervoor omdat men bang is voor juridische procedures of om beticht te worden van onbehoorlijk bestuur. Wij hadden gehoopt dat dit college en deze raad meer lef zouden tonen. Onbegrijpelijk in een tijd waar onderwerpen als boeren voor natuur, lokale voedselketens en de betekenis van een groen en aantrekkelijk landschap nabij de stad hoger dan ooit op de bestuurlijke agenda’s staan.

U begrijpt dat wij zeer teleurgesteld zijn dat al onze inspanningen van het afgelopen jaar niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. De komende tijd zullen wij onze wonden likken en ons beraden of er nog een toekomst is voor de Heerlijkheid. Wij houden u op de hoogte.

20 september 2017: Raadstafel (besloten) over verkoop gronden Deventer noordoost

Er zijn meerdere biedingen gedaan op de gronden in het Linderveld. Biedingen op losse kavels en biedingen op meerdere of alle kavels. Het college heeft op basis van de biedingen vier scenario’s opgesteld met betrekking tot verkoop van de gronden. Deze worden woensdag 20 september om 19.45 uur besproken met de raad in een besloten raadstafel. Wij wachten in spanning af, maar vertrouwen erop dat de raad zal kiezen voor een duurzame toekomst voor het Linderveld.

15 juni 2017: bezoek leerlingen Ecolyceum de Boerhave aan Heerlijkheid Linde

We krijgen leuke reacties binnen via de website. Een daarvan was van een aardrijkskundeleraar van de Boerhave, met de vraag of zij met leerlingen het project Heerlijkheid Linde mochten gebruiken voor hun Ecolyceum project Duurzame Landbouw. Op 15 juni kwamen de leerlingen naar het huidige bedrijf van Christian en Sanne Klein Koerkamp en vroegen zij Christian, Sanne en Jaap Starkenburg van IJssellandschap de hemd van het lijf. Daarna moesten zij bodemonderzoek doen in het gebied en uiteindelijk gaan zij zelf ook een plan maken. Wij zijn heel benieuwd naar hun ideeën!

1 juni 2017: de bieding is uitgebracht!

Een jaar lang zijn we druk bezig geweest met verkennen, informatie inwinnen, mensen betrekken, plannen maken, overleggen, voorbereiden en sparren.  En dan is het uiteindelijk 1 druk op de knop, waarmee onze aanbieding via de digitale weg bij de notaris is beland. Daarnaast hebben we het bidbook, waarin ons plan wordt uitgelegd, aan de gemeente aangeboden. Een spannende tijd breekt nu aan. In oktober hopen wij duidelijkheid te hebben.

Informatiebijeenkomst Heerlijkheid Linde 23 mei 2017

Op 23 mei was er een brede informatiebijeenkomst voor alle inwoners van de Vijfhoek, Lettele, Schalkhaar en Deventer en andere geïnteresseerden. Circa 100 belangstellenden waren deze avond aanwezig. Het initiatief kreeg veel waardering van de aanwezigen. Er waren vragen over hoe lang het duurt voor de biologische boerderij er staat en wat we kunnen doen om te zorgen dat dit plan uitgevoerd gaat worden. De belangrijkste eerste stap is het verwerven van de gronden, pas dan kunnen we verder met het plan. Wij zijn blij dat veel mensen ons plan steunen en niet kunnen wachten tot het uitgevoerd gaat worden. Hoe meer mensen hun enthousiasme voor het initiatief uitdragen hoe beter. Het is uiteindelijk aan de gemeente om een beslissing te nemen. Spannende tijden dus!

Bewonersbijeenkomst 18 april 2017

Op 18 april was er een informatieavond voor de bewoners van het Linderveld in het gebouw van scouting Loaah. Ruim 30 bewoners en ondernemers waren aanwezig en ook de volkstuinvereniging en de scouting waren vertegenwoordigd. De reacties waren positief en ook werden er volop kansen gezien voor samenwerking in de toekomst.