Heerlijkheid Linde is een initiatief van IJssellandschap, LTO Salland, Plaatselijk Belang Lettele, Platform Schalkhaar, Sallands Erfgoed en de Ulebelt. Het plan is de uitkomst van een intensief traject met betrokkenen, actoren, denkers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Het intensieve proces met alle partijen heeft geleid tot een gedragen visie voor Heerlijkheid Linde: de ontwikkeling van de noordoostelijke stadsrand van Deventer als aantrekkelijk landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en maatschappelijke functies ontspannen samen gaan.

Wij voelen ons uitgenodigd door het gebied zelf om een nieuwe invulling te geven aan het Linderveld. Dat is voor ons de kern van uitnodigingsplanologie. Wij willen als ondernemers, bewoners, betrokkenen en lokale partijen de nieuwe Heerlijkheid Linde ontwikkelen. Een heerlijkheid als een nieuwe coalitie tussen boer en burger. Wij nodigen de bewoners van Deventer, de Vijfhoek en omliggende dorpen uit om mee te doen aan de invulling van dit toekomstperspectief.