April 2022: Heerlijkheid Linde geopend vanaf Hemelvaartsdag 26 mei! Van harte welkom!

Op donderdag 26 mei openen wij op feestelijke wijze de deuren van Heerlijkheid Linde vanaf 10 uur. U bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Er is deze dag van alles te zien, doen, proeven en beleven. Zo is natuurlijk de nieuwe innovatieve stal een echte eyecatcher, maar wellicht heb je al een boodschappenlijstje gemaakt voor de boerderijwinkel? Of kun je niet wachten een nieuwe lievelingssmaak te ontdekken uit de ijsvitrine? Aan de kinderen is ook gedacht; Je kunt deze dag kalfjes aaien, biggetjes knuffelen, een ranja-koe “melken”, geschminkt worden, een blote-voeten-pad lopen, met traptrekkers rijden, een pannenkoek eten. Voor de ouders misschien een heerlijke Heerlijkheid Linde hamburger van de barbecue proeven? Kortom, een schitterende dag in het vooruitzicht, wij kijken er naar uit!

April 2022: Bouw van de stal verloopt voorspoedig. Opening met Hemelvaart gaat door!!!

Maart 2022: prachtig resultaat met vrijwiliigers behaald

De entree naar de boerderij, Slinkmansweg, is een indrukwekkende oprijlaan geworden met in het totaal 50 Lindebomen aan weerszijden. Ook is er een nieuwe boomgaard aangeplant met verschillende appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen. Nog even geduld voordat wij daar de vruchten van kunnen plukken maar wat is het nu al een plaatje om te zien!

Februari 2022: aanplanten van boomgaard en lindelaan

Bomenplanters gezocht!!!

Biologische Stadsboerderij Heerlijkheid Linde opent met Hemelvaart haar deuren! Daarom zijn wij, Sanne en Christian Klein Koerkamp, nu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op zaterdag 5 maart en zaterdag 12 maart met ons bomen en heggen willen aanplanten om het landschap rondom de boerderij voor de toekomst zo groen mogelijk te maken. Lijkt het je leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Meld je aan!

Er wordt hier een boomgaard aangelegd en de nieuwe lindelaan wordt aangeplant. Heggen vullen het kleinschalige landschap verder in. Allemaal om de biodiversiteit een oppepper te geven en landbouw en natuur elkaar te laten versterken.

Stadsboerderij Heerlijkheid Linde  is een innovatief melkveebedrijf aan de rand van Deventer, tegen de wijk de Vijfhoek aan. Hier worden binnenkort koeien gemolken, wordt er ambachtelijk ijs geproduceerd en kan je voor je boodschappen naar de  boerderijwinkel waar je zuivel en vlees van eigen koeien, fruit uit de boomgaard en groente van eigen land kunt vinden. Een plek waar jong en oud zich betrokken voelt en je van harte wordt uitgenodigd om de wereld, of toch in ieder geval je eigen omgeving een klein stukje mooier te maken.

Wil je graag meedoen op zaterdag 5 en/of 12 maart? Laat het ons weten per mail info@heerlijkheidlinde.nl of bel met Sanne Klein Koerkamp (06-20666424)

Januari 2022: update stand van zaken

Het heeft lange tijd geduurd, maar we zijn eindelijke begonnen met de bouw van onze nieuwe stal! Een impressie van hoe de stal eruit gaat zien vind je hieronder. Eind mei, met Hemelvaart, hopen we u te verwelkomen op ons nieuwe innovatieve melkveebedrijf met boerderijwinkel en ambachtelijk boerenijs!

September 2021: update stand van zaken

We hebben sinds het laatste bericht zeker niet stil gezeten en alle betrokken partijen dragen hun steentje bij aan de realisatie van Stadsboerderij Heerlijkheid Linde. Vernieuwende initiatieven vragen nu eenmaal veel voorbereidingen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het totaal landschapsplan rondom de nieuw te bouwen stadsboerderij, waarbij er goed gekeken wordt naar het herstellen van de oude structuren, de verfraaiing van het huidige gebied en de inrichting van het erf. 

Het vergunningstraject en financieringsaanvraag bevinden zich in de afrondende fase. De planning is nu om dit najaar van start te gaan met de bouw van de nieuwe stal met inpandige winkel en ambachtelijke ijsmakerij.

Wij, Sanne en Christian Klein Koerkamp, hopen jullie in het voorjaar van 2022 te kunnen ontvangen op onze prachtige nieuwe locatie!

Oktober 2020: op zn Sallands “buren maken”

Stichting IJssellandschap en Sanne & Christian hebben hun plannen gepresenteerd aan de bewoners van het Linderveld. Wat kunnen zij volgend jaar verwachten in hun achtertuin? Een presentatie van het (concept) landschapsplan, gemaakt door Het Oversticht, een maquette en groot doek van de nieuwe moderne ronde stal door ID Agro, een proeverij met ons zelf bereidde ambachtelijke boerderij-ijs. Wat werden onze plannen en ijs enthousiast ontvangen. We hebben de eerste Lindeboom geplant en gezamenlijk getoast op een mooie toekomst!

Juli 2020: de aankoop is definitief

Dolblij, het Linderveld is definitief eigendom geworden van IJssellandschap. Nu zetten we samen met de ondernemers, Sanne en Christian, én de omgeving de eerste stappen naar de realisatie van Heerlijkheid Linde. In oktober organiseren we een open dag. Hierover binnenkort meer.

Mei 2020: Heerlijkheid Linde: overeenstemming met College B&W Deventer over aankoop

IJssellandschap heeft overeenstemming bereikt met het Deventer College van B&W over de aankoop van 63 ha grond Deventer Noord Oost (voorheen Linderveld).

Het gebied krijgt de naam Heerlijkheid Linde en komt beschikbaar voor mens en natuur. Jaap Starkenburg: “Het hart van de Heerlijkheid wordt gevormd door een agrarisch bedrijf waar boer, burger en landschap samenkomen. Met biologische landbouw en lokaal, ambachtelijk ondernemerschap. Een aantrekkelijk uitloopgebied voor de stad, waar de consument betrokken wordt bij de productie van voedsel. We zijn heel blij dat deze plek zich nu kan ontwikkelen tot dé natuurrijke agrarische huiskamer van Deventer”.

Tegelijkertijd koopt de gemeente 8 ha grond van IJssellandschap op de locatie Hagenvoorde (Schalkhaar) om hier op termijn woningbouw mogelijk te maken. IJssellandschap heeft vanuit haar eeuwenlange historie een belangrijke grondpositie in Deventer. De gemeente en IJssellandschap hebben de intentie uitgesproken om als goed partners samen te werken aan de inzet van grond voor maatschappelijke doelen.  Het college legt de plannen nu voor aan de gemeenteraad (vervolg begin juni).

Klik hier voor het nieuwsbericht gemeente Deventer.

April 2020: ‘KOETOPIA’ voor Heerlijkheid Linde

Heerlijkheid Linde is een droom voor IJssellandschap die we delen met velen: Plaatselijk Belang Lettele, Platform Schalkhaar, LTO, Erfgoed Salland en de Ulebelt. En niet in de laatste plaats de droom van Christian en Sanne Klein Koerkamp, boerenondernemers. Een droom die nu écht werkelijkheid lijkt te gaan worden. Een utopia voor stad en land: een biologisch melkveebedrijf, waar aandacht en ont-moeten centraal staan, met heel veel zorg voor landschap en natuur.

IJssellandschap stelt hiervoor ca. 60 hectare grond beschikbaar aan de noordoost kant van Deventer. Momenteel is de grond nog in eigendom van de gemeente Deventer, maar we zijn in een vergevorderd stadium van aankoop. Zowel de gemeente Deventer als IJssellandschap zetten zich er sterk voor in om de stad Deventer in de nabije toekomst hier een nieuw agrarisch concept te bieden, waar boer, burger &  landschap samenkomen.

Reframen, wat is dat?
Om tot het juiste concept voor Heerlijkheid Linde te komen is een bijzonder proces doorlopen: Reframen .In de zomer van 2019 zijn wij dankzij Courage, innovator in de melkveehouderij,  in de gelegenheid gesteld om samen met de toekomstige ondernemers Sanne en Christian onder leiding van Reframing Studio (reframingstudio.com) op onderzoek uit te gaan. De vraag hierbij was: Welke manier van biologisch boeren past in Heerlijkheid Linde met als doel stad én land maximaal te verbinden. Er zijn hierin de afgelopen periode kleine en grote stappen gezet samen met veel verschillende omgevingspartijen zoals bewoners, ondernemers, zorginstellingen en scholen. Een heel boeiend creatief proces dat heeft geleid tot inspirerende resultaten. (artikel gaat verder onder afbeelding)

Reframen is letterlijk:  opnieuw ontwerpen. Wat is de betekenis van het product of de dienst in deze tijd? Je hebt een koe, een ondernemer, een landschap met 60 ha. cultuurgrond en de wijk op steenworp afstand. Wat ga je dan maken, welke dienst lever je en hoe ziet dan je verdienmodel er uit? En vooral ook: wie ben je als ondernemer, wat ligt je goed, wat niet, waar ben je goed in?

Zo is met alle input vanuit de partijen en via de reframing-methode een vorm van het toekomstige erf ontstaan.  Dit erf, het hart van Heerlijkheid Linde, heeft in het ontwerp de vorm van een hoefijzer gekregen. De koeien staan hierbij in het middelpunt, letterlijk op een podium om zo hun belangrijke rol in dit bedrijf van de toekomst te benadrukken.

Sanne en Christian gaan op het erf samen met andere ondernemers duurzame (agrarische) producten en  diensten ontwikkelen en vermarkten. Een samenwerkingsmodel, waarin gelegenheid is om een brede bedrijfsontwikkeling verder te laten groeien. Ook wordt er ruimte in het gebied gecreëerd waar de bezoekers stil kunnen staan bij de bijzondere functie van het gebied. De wijk De Vijfhoek wordt door een nieuw te vormen ‘meent’ verbonden aan het ‘hart’, het erf. Hierdoor is het toegankelijk en staat het gebied open voor iedereen.

Wat heeft het ons gebracht?
Voor IJssellandschap was het reframingproces letterlijk een inspirerend avontuur met vele mooie ontmoetingen en input. Het leert ons met zijn allen dat het opnieuw definiëren van de producten die we leveren aan de samenleving vanuit de landbouw, maar ook vanuit de natuur niet zo maar een gegeven is. De consument is o-zo-belangrijk maar best ver weg en bovendien wispelturig en inconsequent vanuit de primaire producent beredeneerd.  Reframing kan dan een eerste stap zijn  vanuit de producent gezien. De kunst is dan vervolgens om de consument te reframen opdat hij/zij ook werkelijk een goede prijs betaalt voor prima eten en een mooie en aantrekkelijk omgeving en zich in feite ook verbindt met de duurzaam producerende boer.  En dat pakken Christian en Sanne nu op, zoals andere boeren dat rondom Deventer ook al op eigen wijze doen  en zoals “ Salland boert en eet bewust” (www.sallandboerteneetbewust.nl) dat ook beoogt.

We staan  als maatschappij aan de vooravond  van een systeemverandering. Een verandering die gaat over de waarden die we toekennen aan ons voedselsysteem, ons landschap, onze omgeving en de manier waarop we omgaan met elkaar. De vraag is niet meer óf we naar een transitie toewerken, maar hoe we deze transitie vorm kunnen geven. Daarnaast heeft het ons geleerd dat het heel waardevol is om van de gebaande paden af te durven gaan en de kracht van samenwerken met de omgeving heel sterk is. Kortom, het proces heeft onze blik naar de toekomst verruimd. Heel bijzonder was ook om de vakmensen van Reframing Studio aan het werk te zien die vragen durven te stellen, veel materiaal verzamelen en die dat vervolgens logisch bundelen (‘inkoken’) en om kunnen zetten in een ontwerp. In een aantrekkelijke combinatie van tekst en beeld.Zie onderstaand:

Het inspiratieboek door ReframingStudio:

Klik HIER: Inspiratieboek Koetopia Heerlijkheid Linde

En nu?
We staan op het punt om de ca. 60 hectare, die behoren tot Heerlijkheid Linde, te verwerven van de gemeente Deventer. Als het werkelijk zo ver is, dan zal er binnen nu en een jaar echt een ‘vrijloopstal’ voor de koeien gebouwd gaan worden! Het concept zal vanaf dat moment in de komende jaren stap voor stap verder vorm krijgen. Het zijn dan ook bijzondere en enerverende tijden, waarin we ons samen met Christian en Sanne volop zullen inspannen om Heerlijkheid Linde verder vorm te geven en tot een verbinder tussen stad en land te maken. We verheugen ons op de toekomst.

https://www.ijssellandschap.nl/wp-content/uploads/2020/03/erfontwikkeling-afbeelding.png

 

31 JANUARI 2020: KOETOPIA

Parallel aan de ontwikkelingen loopt een verkenning onder de naam ‘Koetopia”. Reframing Studio voert in opdracht van Courage een verkenning uit om de contouren van het gebied te schetsen. Hoe moet een eventueel nieuw bedrijf eruit zien, wat is er mogelijk en dan vooral in samenhang met het publiek. De eerste stap bestond uit een onderzoek naar de toekomstige behoeften van de omliggende wijk, de toekomstige markt. Meer informatie hierover lees je via: Courage – Koetopia

15 JANUARI 2020: PRIJSVRAAG, update inzendingen

Heerlijkheid Linde, een wenkend perspectief komt steeds een stapje dichterbij.  Het nieuwe jaar is alweer in volle gang en de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling Linderveld staan dan ook zeker niet stil. Mooi hierbij is de input die we hebben ontvangen vanuit de prijsvraag. De diverse ideeën die vanuit het publiek zijn ingediend geven ons inspiratie en inzicht in de wensen vanuit de omgeving. Duidelijk is dat Heerlijkheid Linde voor veel mensen een toevoeging is op de positieve beleving van hun omgeving. Linderveld is de kans om boer burger, natuur en stad met elkaar te verengingen, zo bleek ook uit de inzendingen. Sanne en Christian gaan met een aantal inzenders in gesprek en nemen de input mee in de verdere ontwikkeling. Iedereen die ingestuurd heeft, hartelijk dank voor de bijdrage. Uiteraard heeft de inzending met het grootste potentieel het heerlijke streekpakket ondertussen ontvangen.

11 NOVEMBER 2019: PRIJSVRAAG ‘Denk jij mee met Sanne & Christian?’

Wellicht heb je in het lokale nieuws al één en ander vernomen over de prijsvraag waaraan je kan deelnemen. Op deze website vind je onder de kop ‘Prijsvraag’, alle informatie over de prijsvraag en het deelnemersformulier. Omdat Heerlijkheid Linde nog geen voldongen feit is en we nog in de onderzoekende fase zitten, is juist nu je input heel waardevol voor ons om mee te kunnen nemen. Ga hier naar de prijsvraag-pagina.

SEPTEMBER 2019: VOLGENDE STAP HEERLIJKHEID LINDE 

In de Heerlijkheid Linde draait het om de ontmoeting tussen consument en producent. Een plek om te proeven, beleven, spelen, werken, leren en ontspannen. De basis van het plan vormt een nieuwe agrarische onderneming als ‘rentmeester’ van het gebied.

Plannen aangepast

Nog altijd is de ontwikkeling van de Heerlijkheid in beeld bij de samenwerkende partijen waar IJssellandschap trekker van is. Na de openbare verkoop in 2017 waarbij 23 hectare van de in totaal 85 hectare los is verkocht door de gemeente Deventer, is het basisplan voor het gehele gebied nu aangepast op het door de verkoop verminderde grondoppervlakte. De filosofie is hetzelfde gebleven: stad en land verbinden én een aantrekkelijk uitloopgebied aan de stad maken dat gedragen wordt door een landbouw die biologisch is en veel doet aan landschap en natuur. Daarbij ook een landbouwbedrijf die de consument volop betrekt bij de productie van voedsel in een natuurlijke omgeving.

Betrekken van de burger

Het oorspronkelijke plan om er een complete boerderij neer te zetten maakt, mede vanwege de niet toereikende vergunningen, plaats voor een groeimodel. De gemeente is gevraagd om ruimte te bieden voor het creëren van een agrarisch erf. Denk bijvoorbeeld aan een vestiging van een stal of schuur met een aantal koeien of jongvee. Het groeimodel biedt mooie kansen, omdat daarmee flexibeler kan worden ingespeeld op de op dat moment heersende omstandigheden en vraag. Belangrijkste is dat vooral gekeken gaat worden hoe de burger erbij betrokken wordt. Hiervoor is een apart project opgestart in samenwerking met Courage, de innovatieorganisatie van de melkveesector. Welke nevenactiviteiten daarbij opgezet worden en of deze gericht zijn op kinderen of wellicht op ouderen wordt verder ontwikkeld.

Planning

De stand van zaken is dat de afgelopen tijd een verkenning is geweest van de verschillende belangen en de nieuwe invulling van Heerlijkheid Linde. Het college heeft de nieuwe opzet in combinatie met de verkoop in 1 keer van de resterende kavels omarmd. Daarnaast heeft de gemeente een aantal criteria opgesteld waaraan het plan moet voldoen. De criteria hebben te maken met het uitloopgebied, de natuur, landbouw, boer en burger en een marktconforme prijs. Op 10 juli jl. zijn door de gemeenteraad de criteria aangenomen. Daardoor kunnen de gesprekken en daarmee de onderhandelingen met de gemeente Deventer worden gestart.

We kijken uit naar de oprichting van Heerlijkheid Linde. Mede namens de samenwerkende partijen, LTO Noord Salland, Ulebelt, Stichting Sallands Erfgoed, Platform Schalkhaar en Plaatselijk Belang Lettele